Bases del concurs de plats cuinats amb Ratafia  1. Es pot presentar al Concurs qualsevol persona, individualment o formant part d’un col•lectiu. 
  2.  Per participar, cal presentar un plat en l’elaboració del qual hi tingui un paper destacat la ratafia. Cal presentar un sobre tancat on hi constarà a dins el nom de l’autor del plat (persona, col•lectiu, restaurant... ) així com la recepta, inclosos els ingredients i l’elaboració. A fora el sobre, ha de constar-hi el nom del plat per poder-lo identificar
  3.  Cada participant pot presentar només un plat.
  4. Els plats poden ser freds o calents, i amb els ingredients bàsics i la presentació que es vulgui
  5.  Els participants portaran de casa el plat totalment acabat, la recepta escrita i el sobre tancat. Pel que fa a la quantitat, cal comptar dues racions de mida normal. 
  6.  La presentació de les receptes i dels plats al concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.
  7.  Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri. El veredicte del jurat serà inapel·lable i, si s’escau, pot declarar-se desert el premi.
  8. La recepta guanyadora serà publicada a la web dels Amics de la Ratafia de l’Anoia.